• Изпълнение на покриви и фасади от титан цинк и каменни плочи!
  • Ако търсите красотата покривните плочи "Ardoise" са Вашето решение!
  • Roofing by experience!

Защо да изберем Riverclack?

Пълна водоустойчивост
Благодарение на уникалната геометрия на снадките между отделните листа, системата Riverclack осигурява абсолютна водонепропускливост на покривното покритие дори и в случаите когато наклона на покрива е минимален и нивото на водата е по-високо от самото снаждане.
Дълготрайност
Алуминиевите листа са непроменяеми във времето и имат 100 години дълготрайност. Всички елементи са рециклируеми.
Геометрия
Еластичността на материала позволява на системата да следва напълно геометрията на носещата конструкция.
Икономическа ефективност
Дългият живот на материала, липсата на всякакава подръжка, бързият и лесен монтаж правят системата Riverclack икономически ефективна.

Система Riverclack

Системата за метално, плоско, покривно и фасадно покритие Riverclack е решението както в промишлени така и в обществени сгради, което съвпада с последните архитектурни тенденции. Благодарение на оригиналното инжинерно решение за снаждане на отделните компоненти, тяхната форма, естетика и технологични възможности, Riverclack е перфектното съчетание между технология и естетика.

Riverclack е система която позволява изключителна гъвкавост и подвижност на материала. Възможни са всякакви огъвания на листата при което се запазва тяхната надежност, водонепропускливост и дълъг живот. Използваните машини за огъване на листата са компактни и напълно програмирани. Транспортирането им до обекта се извършва със специализиран транспорт и това дава възможност за формиране и огъване на място на материала. По този начин се постига цялостност на покритието като се се избягват хоризонтални снаждания. Така надежността на система Riverclack се увеличава многократно и това я прави широко използваема. Присъствието на обекта на машини дава неограничена свобода за дължината на използваните листа.

Системата Riverclack е изключиетлно надеждна, ефективна, икономически изгодна, с обширно приложение в обществени и индустриални сгради. Тя дава възможност на архитекти, инжинери и инвеститори да разработват съвременен архитектурен дизайн, давайки нов облик на строителството в България.