• Изпълнение на покриви и фасади от титан цинк и каменни плочи!
  • Ако търсите красотата покривните плочи "Ardoise" са Вашето решение!
  • Roofing by experience!

Монтаж на система Riverclack

Лесен монтаж
Монтажът е бърз и лесен. Осъществява се с минимален брой квалифициран персонал. Формата на листата на снаждането не позволява каквито и да било грешки по време на монтаж.
Монтаж без перфорация
Металните листове са фиксирани върху носещата конструкция без дупки, което им позволява свободни темературни разширения. За целта се използват пластмасови клипсове с много висока твърдост които посредством винтове се фиксират към носещата контрукция.
Движение върху покрива
Системата позволява свободно и многократно движение на хора във всички зони без деформационна промяна.

Отводнителна система и инсталация на Riverclack

Интегрираният отводнителен канал в системата е гаранция за водоустойчивост. Дори когато покривът е напълно наводнен, във вътрешният канал теоретически може да проникне минимално количество вода което бързо се отича. Решението за снаждане на отделните листа е без допълнителни уплътнения.

Системата се характеризира с много лесна инсталация без нужда от перфорация на основните елементи. По бордовете на листата се инсталират клипсове които не позволяват никакви отклонения в подреждането. Формата на клипсовете е съответна на формата на листата и по този начин осигурява максимална надеждност при закрепване и линейни тразширения на материала. Не съществува никакъв контакт между Riverclack и другите метали от носещата конструкция, което не допуска електро-химична корозия. Системата се инсталира изполсвайки обикновен натиск върху клипсовете без помощни инструменти.