• Изпълнение на покриви и фасади от титан цинк и каменни плочи!
  • Ако търсите красотата покривните плочи "Ardoise" са Вашето решение!
  • Roofing by experience!

Монтаж на титан цинкова ламарина

Различни видове монтаж
"Лозендор" предлага три вида монтаж с титан цинк-система двоен фалц, система Roll Cap и система шифър.
Естетика
Титан цинковата ламарина позволява да бъдат реализирани елементи с правилна геометрична форма. Те се скопчават една за друга, и по този начин се образува релефна и естетична повърхност. Формите могат да бъдат квадратни, ромбоидни, правоъгълни, "боброва опашка", "челна пита" и др. Този вид крайно покритие е много благоприятен и красив за най-различни сгради.
Бърз монтаж
Специфичните монтажни детайли се разработват предварително, съгласно изискванията на съответния проект.
Гаранции
Комбинацията между висококачествени и високотехнологични материали и професионализма на фирма "Лозендор" е гаранция за качествено изпълнение.

Покривно и фасадно изпълнение с титан цинк

Ако най-добрият материал ограничава креативността, каква е ползата от него? Ако най-добрата идея не може да се реализира, каква е ползата от нея? Материали, които насърчават креативност и ететика, сигурност и дълготрайност, екологичност и гъвкавост, трябва да бъдат взети под внимание. Титан цинковата ламарина предлага всичко това. Това е не само креативен материал за плоски и скатни покриви и фасади, но и материал за реализиране на идеи. "Лозендор" предлага различни уникални системи, с различни техники на монтаж за да се намери перфектното решение за всеки проект.

Система двоен фалц

Система двоен фалц се иползва при покриви с минимални наклони. Характерното скопчаване в тази система осигурява максимална водоплътност на покривното покритие. Система двоен фалц позволява всякаква геометрия на покрива. Монтажът е бърз и ефикасен. Благодарение на детайлите на фирма "Лозендор", ситема двоен фалц може да се приложи както на традиционни, така и на модерни архитектурни сгради.

Система Roll Cap

В ситема Roll Cap характерният елемент е въвеждането на трапецовидни летви на мястото на снаждане. Използва се за покриви с по-големи наклони. И тази ситема позволява всякаква геометрия на покрива. Монтажът е бърз и ефикасен.

Система шифър

Характерно за система шифър е, че от титан цинковата ламарина се разкрояват и изрязват елементи с правилна геометрична форма. Те се скопчават една за друга, и по този начин се образува релефна и естетична повърхност. Формите могат да бъдат квадратни, ромбоидни, правоъгълни, "боброва опашка", "челна пита" и др. Този вид крайно покритие е много по-благоприятен и красив за мансардни сгради.